چارترینگ کشتی

چارترینگ کشتی به معنی قرارداد اجاره کشتی به طور دربست به نام یک چارتر کننده است. میزان کرایه در این نوع از حمل و نقل دریایی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می گردد.

چارترنیگ و اجاره کشتی بین فرستنده، مالک یا مسئول کشتی عقد می گردد و به این نحو اجرا می شود که صاحب و مالک کشتی یک فروند کشتی مجهز با تمامی امکانات کشتی مانند خدمه، تجهیزات و.. را در ازای مبلغ اجاره کشتی در اختیار چارتر کننده برای حمل کالای مشخص قرار می دهد.

مدت زمان چارتر کشتی متفاوت و بر مبنای مدت معینی از یک سفر یا دوره معین می باشد.

Charter party:

قرارداد اجاره کشتی بین مالک و چارتر کننده یا اجاره کننده کشتی است. این قرارداد بصورت کتبی نگاشته می شود و در آن حدود مسئولیت‌ها، تعهدات و حقوق دو طرف مشخص شده است و معمولاً بوسیله واسطه ها  (Brokers) بعد از مذاکرات و توافق نهایی تنظیم می شود.

به واسطه بین مالک و چارتر کننده کشتی Shipbroke می گویند.

Brokerage:

حق کارگزاری قابل پرداخت به واسطه، که درصدی از کرایه یا ارزش قرارداد است.

Fixture note:

توافق نهایی اجاره‌ی کشتی

NOR:

اعلام آمادگی کشتی به اجاره‌کنندگان، برای شروع عملیات بارگیری و تخلیه

C/P:

قرارداد اجاره‌ی کشتی Charter Party

 

حمل و نقل دریایی به روش چارترینگ کشتی

برای حمل کالاهایی با تناژ بسیار بالا و بالک بایستی بخشی یا کل کشتی به یک کالا تخصیص یابد.

گروه حمل و نقل بین المللی دریایی گلدن گیت به منظور حمل محمولاتی که دارای حجم بالا و نیازمند به یک یا قسمتی از شناور برای یک کالا باشد، قابلیت تأمین کشتی مناسب با مشخصات محموله مورد نظر را دارا می باشد که با توجه به اعلام نظر مشتری سرویس های متنوعی در این بخش ارائه می نمائیم.

 

چارترینگ کشتی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره امور کشتیرانی و چارترینگ کشتی با ادرس ایمیل  info@4pl.ir در تماس باشید.