UN NUMBER

UN NUMBER | 09305335020

UN Number (United Nations Number) یک کد عددی است که توسط سازمان ملل متحد برای شناسایی و دسته‌بندی مواد خطرناک و مواد شیمیایی استفاده می‌شود. این کد‌ها به منظور تسهیل در حمل و نقل ایمن مواد خطرناک و شناسایی این مواد استفاده می‌شوند.

UN Number به صورت یک عدد و یک یا چند حرف نمایش داده می‌شود. برای مثال، UN 1203  به معنای بنزین است. این کد‌ها اطلاعات مهمی را در مورد نوع ماده، خطرات مرتبط با آن و اقدامات ایمنی لازم برای استفاده و حمل و نقل آن ارائه می‌دهند.

در حمل و نقل مواد خطرناک با استفاده از وسایل حمل مانند کامیون‌ها یا قطارها، داشتن UN Number مناسب بسیار مهم است تا اطلاعات مرتبط با مواد به درستی ارائه شود و اقدامات ایمنی لازم انجام گردد

چنانچه در تصویر مشاهده می‌‍شود با یک کامیون حمل کالای خطرناک مواجه هستیم که یک پلاک نارنجی رنگ بر روی تانکر آن نصب می باشد و در این تابلو با دو کد 1203 و 33 روبرو هستیم که عدد 1203 مربوط به سیستم UN بوده و مربوط به  بنزین می‌باشد. در بالای کد UN نیز با عدد 33 برخورد می‌کنیم که کد KEMLER  نام دارد و به این معنی می باشد:

3= مایعات قابل اشتعال، تکرار یک کلاس خطر به معنای بالا بودن خطر آن گروه است. 33 = مایعات با قابلیت اشتعال بالا.