بیمه باربری چیست؟

بیمه ای است که بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه متعهد می شود در صورتی که در حمل کالا از مبدا به مقصد کالا دچار خسارت شود، تمام خسارت های وارد شده را بیمه جبران می نماید.

بیمه حمل و نقل کالا

یکی از مهمترین مسئله های صاحبان کالا و بازرگانان حمل و نقل و سالم رسیدن کالا در حین جا به جایی می باشد، گروه حمل و نقل بین المللی گلدن گیت ارائه دهنده بیمه باربری با شرایط کلوزهای A,B,C می باشد و هم چنین برای وسایل حمل و نقل (کشتی، کامیون، واگن، هواپیما ) از بیمه مسئولیت کریر استفاده می شود.

بیمه مسئولیت کریر در حمل هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای توسط کریر انجام می شود ولی صاحب کالا مسئولیت خویش را با بیمه باربری کلوزهای  A,B,C بیمه می نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، با آدرس ایمیل info@4pl.ir در تماس باشید.

بیمه حمل کالا