ترخیص کالا از گمرک

بعد از رسیدن بار به گمرک، کالا در انبار گمرک قبض انبار می شود، بطوریکه کالا بارگیری شده، در کامیون قرار داده می شود. جهت ارزیابی برای آن قبض انبار صادر می شود و پس از ارزیابی و عبور از درب خروج با بیجک به گمرک خروجی جهت حمل کالا به مقصد مورد نظر گسیل می گردد.

قبل از حضور نماینده ترخیص کار در گمرک بایستی تشریفات قبل از اظهار گمرک انجام شود و اطلاعات وارد سامانه گمرک شود و از آن پس تشریفات گمرکی صورت می گیرد. نوع تشریفات گمرکی با توجه به اهداف واردات کالا و صادرات کالا و نوع رویه گمرکی متفاوت است.

کارگزاران گمرکی معمولاً در گمرکات بنادر و فرودگاه‌ها یا مناطق آزاد تشریفات گمرکی را به انجام می رسانند.

ترخیص کالا

ترخیص کالا از گمرک به معنی تشریفات گمرکی و پرداخت عوارض گمرکی می باشد.

مجوز استاندارد، بهداشت، وزارت ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان، سازمان انرژی اتمی، وزارت ارتباطات و مخابرات، مبارزه با مواد مخدر، قرنطینه مرزی و قرنطینه نباتی و هر مجوز الزامی دیگری و البته مجوز وزارت راه که به کلیه کالاهایی که با ناوگان غیر ایرانی به حمل و نقل بین‌المللی خود مبادرت کرده‌اند تعلق می‌گیرد که خود شامل پرداخت درصدی از کرایه حمل کالا می‌باشد.

 

ترخیص کالا از گمرک

رویه های گمرکی

با توجه به نوع هدف از واردات و صادرات کالا، رویه های متفاوت گمرکی وجود دارد.

انواع رویه های گمرکی

  • ورود قطعی

واردات کالایی که به منظور مصرف داخل کشور حقوق ورودی آن شامل سود بازرگانی و حقوق گمرکی مصوب هر سال طبق تعرفه گمرکی پرداخت می شود.

  • ورود موقت

جهت کالاهای نمایشگاهی و پروژه ای و کالایی که به مقصد تعمیر، به شکل خام و با ایجاد تبدیل آن به شکل دیگری برای مدتی محدود که شش ماه برای بار اول و قابل تمدید به یک سال می باشد، ورود موقت می گویند.

  • کالای مرجوعی

کالایی که پس از ورود به گمرک به هر دلیلی به همان کشور و یا کشور ثالث عودت داده می شود، کالای مرجوعی می گویند.

  • ترانزیت خارجی

کالایی که از مبدأیی در خارج از کشور به مقصدی دیگر در کشور ثالث از طریق قلمرو گمرکی ایران حمل و نقل می گردد، ترانزیت خارجی می گویند.

که حمل آن مستلزم ارائه بیمه نامه طرح ترانزیت از سوی بیمه های معتبر می باشد.

  • ترانزیت داخلی

کالا از گمرک ورودی به گمرک دیگر در داخل کشور به قصد انجام تشریفات ورود قطعی ترانزیت می شود که به آن پاساوان یا ترانزیت داخلی می گویند.

  • صدور قطعی

صادرات کالا به خارج از ایران از قلمرو گمرکی که برای آن پروانه صادراتی و تشریفات صادرات انجام می پذیرد.

  • صدور موقت

صادرات موقت کالا پس از دوره زمانی معین و عودت محموله به عنوان مثال کالایی که به مقصد تعمیر و ارائه در نمایشگاه به خارج از کشور ارسال و مجدد به کشور عودت می گردد.

  • استرداد حقوق ورودی

استرداد مآخذ زمان ورود کالا در خصوص کالای وارداتی قطعی که قبلا حقوق ورودی آن پرداخت شده است.

 

گروه حمل و نقل بین المللی گلدن گیت کلیه خدمات ترخیص کالا و انجام خدمات صادرات کالا، واردات قطعی، ورود موقت، ترانزیت خارجی، ترانزیت داخلی و کلیه رویه های گمرکی را ارائه می نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، با آدرس ایمیل  info@4pl.ir در تماس باشید.