کدГНГ

کد ГНГ/GNG    (09108062417)

GNG  ( ГНГ (Гармонизированная Номенклатура Грузов) ) یک نام گذاری هماهنگ کالا است که شامل نام ها و کد نام گذاری کالاهایی است که توسط راه آهن در تهیه اسناد حمل و نقل برای محاسبه هزینه های حمل و نقل در قلمرو کشورهای CIS استفاده می شود. چهار کاراکتر اول این کد با کد HS منطبق است. GNG برای توصیف و کدگذاری کالاها در حمل و نقل بین المللی کشورهای عضو OSZhD که در SMGS شرکت می کنند یا مفاد SMGS را اعمال می کنند، استفاده می شود. GNG بر اساس توصیف کالا و سیستم کدگذاری هماهنگ سازمان جهانی گمرک ایجاد شده است و مطابق با نامگذاری هماهنگ کالاهای اتحادیه بین المللی راه آهن است. GNG برای هر راه آهن از کشورهای عضو OSZhD که در SMGS شرکت می کنند یا مفاد SMGS را اعمال می کنند اجباری است.

GNG شامل موارد زیر است: یک کد هشت رقمی برای تعیین محموله استفاده می شود. شش رقم اول مربوط به  کد HS است و موقعیت از رقم هفتم و هشتم برای دستیابی به دقت ویژه در توصیف محموله استفاده می شود.

کد تعرفه کالا یا HS Code به اختصار برای “کد تعرفه سیستمی هارمونیزه” (Harmonized System Code) استفاده می‌شود. این سیستم کد تعرفه بین‌المللی برای تصنیف و دسته‌بندی کالاها به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی و تعیین تعرفه‌های واردات و صادرات به کار می‌رود. در واقع، HS Code یک سیستم جهانی است که توسط سازمان جهانی تجارت (WTO) تأیید شده و توسط بیش از 200 کشور و منطقه در تمام دنیا به عنوان یک استاندارد تعرفه کاربرد دارد.

 

جهت استعلام نرخ ریلی به کشورهای آسیای میانه، اعلام کد GNG و یا کد تعرفه کالا جهت محاسبه دقیق نرخ ریلی الزامی میباشد. بدین منظور میتوانید با کارشناس گروه خادم ریل در ارتباط باشید: 09108062417

 

کد تعرفه کالا یا HS CODE:

HS Code شامل 6 رقم عددی است که هر یک از این اعداد جزئیات مهمی از کالا را مشخص می‌کند. این 6 رقم به شرح زیر استفاده می‌شوند:

سرتیتر (Chapter): این رقم اولین رقم در کد تعرفه است و کالاها را به چند دسته اصلی بر اساس مشخصات آن‌ها تقسیم می‌کند.

پوزیشن (Position): این رقم دوم کد تعرفه را مشخص می‌کند و بر اساس ویژگی‌های کالاها، آن‌ها را به زیردسته‌های دقیق‌تر تقسیم می‌کند.

زیرپوزیشن (Sub-position): این رقم سوم در کد تعرفه، تفصیل‌ترین دسته‌بندی کالاها را نشان می‌دهد.

کد (Item): این رقم چهارم در کد تعرفه است و تعریف دقیقی از کالا ارائه می‌دهد.

زیرکد (Sub-item): این رقم پنجم در کد تعرفه به تفصیل ترین سطح دسته‌بندی کالاها می‌پردازد.

کد اضافی (Additional Code): این رقم ششم معمولاً برای اطلاعات تکمیلی یا مواد خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استفاده از HS Code در تجارت بین‌المللی بسیار مهم است زیرا به تعیین تعرفه‌های واردات و صادرات، تنظیم مقررات جمرکی و محاسبه مالیات‌ها و عوارض کمک می‌کند. همچنین، این کدها به تعیین نوع کالا و مشخص کردن تعهدات و محدودیت‌های مربوط به کالا در قوانین و مقررات مربوط به تجارت بین‌المللی کمک می‌کنند.