حمل ریلی از لطف آباد

حمل بار ریلی از لطف آباد خراسان رضوی به آسیای مرکزی با قطار ( ارسال بار ریلی از لطف آباد خراسان رضوی به آسیای مرکزی ) | 09305335020

گذرگاه مرزی “لطف‌آباد” شهرستان درگز در ۹۰ کیلومتری جنوب عشق‌ آباد پایتخت ترکمنستان قرار دارد و فاصله این پایانه مرزی با شهر درگز در شمال خراسان رضوی ۲۲ کیلومتر است.

در حال حاضر صادرات و ترانزیت کالا از گذرگاه مرزی لطف آباد با کشور ترکمنستان به صورت ترانشیپ از ناوگان ایرانی به کامیونهای ترکمنستانی انجام می شود و صادرکنندگان می توانند این اقدام را به جای کامیون، بوسیله ناوگان ریلی ترکمنستان در ایستگاه باری گمرک لطف آباد انجام دهند.

این پایانه دارای خطوط ریلی متصل به شبکه راه آهن ترکمنستان بوده و صادرات کالا از طریق مرز لطف آباد با خطوط ریلی ترکمنستان، به این کشور و سایر کشورهای آسیای مرکزی فراهم شده است.

 

حمل ریلی به ترکمنستان ( ارسال بار ریلی به ترکمنستان )

حمل کالا به صورت ریلی از لطف آباد به ترکمنستان که هم مرز با ایران است، برای تجارت با این کشور و سایر کشورهای آسیای مرکزی انجام می گردد. گروه خادم ریل حمل ریلی را از طریق ایستگاه ترکمنباشی یا ترکمن آباد در ترکمنستان انجام می دهد.

کالاهایی مانند محصولات صنعتی، محصولات معدنی، مواد غذایی، محصولات نفتی و پتروشیمی، محصولات فولادی و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی به صورت ریلی به ترکمنستان صادر می شوند.

تماس: 09305335020

 

حمل ریلی به ازبکستان ( ارسال بار ریلی به ازبکستان )

حمل ریلی به ازبکستان می‌تواند یک گزینه موثر برای حمل و نقل بارها و کالاها به این کشور باشد. ازبکستان از شمال با قزاقستان، از شرق با قرقیزستان، از جنوب با تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان و از غرب با ترکمنستان و قزاقستان همسایه است و دارای شبکه راه‌آهن توسعه یافته‌ای است که به کشورهای همسایه مرتبط می‌باشد.

ازبکستان دارای وسیع‌ترین شبکه راه‌آهن در منطقه آسیای مرکزی است و این امر کمک زیادی به انتخاب‌های حمل و نقل ریلی می نماید. حمل بار از لطف آباد توسط گروه خادم ریل به ایستگاههای نمنگان، تاشکند، بخارا1، بخارا2، قارشی، ترمز، سمرقند، فرغانه، اندیجان، اورگنج، خوجند و … انجام می گردد.

کالاهایی مانند محصولات صنعتی، محصولات معدنی، مواد غذایی، محصولات نفتی و پتروشیمی، محصولات فولادی و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی به صورت ریلی به ازبکستان حمل می شوند.

تماس: 09305335020

حمل ریلی به قزاقستان ( ارسال بار ریلی به قزاقستان )

حمل ریلی به قزاقستان می‌تواند یک روش موثر برای حمل و نقل بارها و کالاها به این کشور باشد. قزاقستان از شمال با روسیه، از شرق با چین، از جنوب با قرقیزستان و از غرب با ازبکستان و ترکمنستان همسایه است و دارای سیستم راه‌آهن توسعه یافته‌ای است که به کشورهای همسایه مرتبط می باشد.

برخی از ایستگاههای ریلی مهم در قزاقستان عبارت از نورسلطان، ساراکوایا، آلماتی، کاراگاندا، چیمکنت و بالاشاک می باشند.

قزاقستان با اقتصاد قوی در کشورهای آسیای مرکزی بوده و به عنوان یک مقصد مهم برای حمل و نقل بار ریلی در این منطقه به شمار می رود.

تماس: 09305335020