حمل ریلی از سرخس

حمل ریلی از سرخس ( باربری از سرخس ) | 09330230186

باربری ریلی از سرخس / گروه خادم ریل 0933023018609120290677

پایانه مرزی ریلی سرخس یک نقطه مهم و استراتژیک در شبکه حمل و نقل ریلی واقع در شمال شرقی ایران است و به عنوان یکی از دروازه‌های ورود و خروج بارها به صورت جاده ای و ریلی از و به کشورهای مجاور خدمات و  امکانات لجستیکی متنوعی را ارائه می دهد. این پایانه مرزی به مقاصد مختلفی از جمله کشورهای CIS ، افغانستان، مغولستان، روسیه، چین، بلاروس خدمات باربری ریلی ارائه می دهد. سرخس هم به عنوان گمرک مبدا، هم گمرک مقصد و هم به عنوان گمرک بین راهی (ترانزیتی) در باربری ریلی نقش آفرینی کند. طرفی که در قلمرو ایران قرار دارد سرخس ایران و طرف که در کشور همسایه ترکمنستان قرار دارد را سرخس ترکمن نامیده اند. کد بین المللی ایستگاه سرخس ترکمن 756905 میباشد.

مقاصد حمل بار از پایانه مرزی ریلی سرخس معمولاً شامل کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، مغولستان ،ازبکستان، افغانستان و روسیه می‌شود و نقش مهمی در تسهیل تجارت و حمل و نقل بین کشورهای منطقه ایفا می‌کند. ایستگاه ریلی سرخس از آن جهت دارای اهمیت بیشتری است که تعویض بوژی واگن ها در آن انجام میگردد. گروه خادم ریل با داشتن دفتر رسمی در سرخس و دارا بودن محوطه اختصاصی به مساحت 5 هکتار مابین خطوط عریض و نرمال در منطقه ویژه قادر به حمل کلیه محموله ها به آسیای میانه، روسیه، ترکیه و اروپا از این ایستگاه میباشد. خدمات گروه خادم ریل شامل واردات ریلی، ترانزیت ریلی و صادرات ریلی از طریق ایستگاه سرخس است. خدمات تخلیه بارگیری، ترکینگ واگن، لشینگ و… نیز از دیگر خدمات مازاد ریلی توسط گروه متخصص خادم ریل انجام میشود.