ابعاد خطوط ریلی

ابعاد خطوط ریلی/ 09120290677

در این مقاله در رابطه با ابعاد خطوط ریلی درکشور ایران و منطقه صحبت خواهیم کرد. با گروه خادم ریل همراه باشید. عرض خطوط ریلی در ایران به منظور انتقال کالاها در داخل ایران و گسترش آن به کشورهای همسایه، 1435 سانتی متر است اما عرض خطوط ریلی کشورهای آسیای میانه 1529 سانتی متر است. این اختلاف حدودی 9 سانتی متری به دلایل مختلف امنیتی بین کشورها و یا سایر مسائل استراتژیک به وجود آمده است. به اصطلاح خطوط ریلی ایران را نرمال و خطوط ریلی آسیای میانه را خطوط عریض می گویند. حال سوال اینجاست که انتقال واگنها از خطوط نرمال به عریض چگونه خواهد بود؟ به بیان دیگر ادامه مسیر یک واگن از خطوط نرمال به عریض چگونه انجام میشود؟ پاسخ این سوال در گروی مطلبی با عنوان تعویض بوژی یا اکسل چینج است. در مرز سرخس عملیات تعویض بوژی برای واگنهای ورودی و خروجی انجام شده و همان واگن به مسیر ادامه خواهد داد. لازم به ذکر است عرض خطوط ریلی در ایران با اروپا یکسان است اما با پاکستان متفاوت است. عرض خطوط ریلی پاکستان 1476 سانتی متر است و مسیر ریلی ایران حدودا 200 متر با ریل پاکستان هیچ امتدادی نداشته و از آن به بعد ادامه پیدا مینماید. تقریبا تمام ایستگاههای ایران دارای خط نرمال هستند. مسیرهای خط عریض در کشورهای آسیای میانه بوده و بارنامه صادره ریلی در این مسیرها تحت کنوانسیون SMGS صادر میگردد. خادم ریل از تمام نقاط و ایستگاه های باربری ریلی ایران به تمام نقاط آسیای میانه، روسیه، ترکیه، گرجستان، آذربایجان، اروپا، افغانستان و … خدمات حمل ریلی ارائه میدهد. حمل و نقل سنگ ، کاشی سرامیک، پتروشیمی، میلگرد، سیمان، مواد غذایی، لبنیات با واگنهای یخچالی، مواد پایه نفتی ، قطعات ، ماشین آلات، گوگرد، اوره، کلاف، قیر با بشکه و … از خدمات باربری ریلی گروه خادم به آسیای میانه و روسیه و دیگر کشورها با قطار بوده است.  لازم به ذکر است گروه خادم ریل دارای محوطه اختصاصی به مساحت 5 هکتار تحت مالکیت خود می باشد. این محوطه ما بین خطوط عریض و نرمال در منطقه ویژه سرخس واقع شده است. در این محوطه عملیات تخلیه بارگیری بارها به سهولت و تحت کنترل انجام می پذیرد. این محل باراندازی مناسب و به صرفه جهت انبارداری و عملیات باربری می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09120290677 تماس حاصل فرمائید.