کارنه تیر چیست؟

توسط مدیر سایت در اسفند ۱۱, ۱۳۹۸ در مقالات

TIR مخفف کلمه فرانسوی Transport International par la Route یا Transports Internationaux Routiers می باشد.

مفهوم سند بین‌المللی کارنه تیر چیست؟

کارنه تیر (TIR carnet) سندی است گمرکی که برای حمل و نقل بین المللی کالا در کشور مبدا صادر می شود و طبق مقررات کارنه تیر، کالا از کشورهای بین راه تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر کشور نخواهد بود. این سند برای حمل و نقل بین المللی جاده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

کنوانسیون تیر

کنوانسیون تیر یک کنوانسیون گمرکی است که تحت نظر کمیسیون اقتصادی اروپائی سازمان ملل تنظیم می شود. اتاق بازرگانی ایران تنها موسسه ضامن صادرکننده کارنه تیر در ایران می باشد.

اصول و نکات مهم کارنه تیر

در حمل و نقل بین المللی جاده ای، وسایل نقلیه و کالاها برای عبور از هر کشور باید در مرز های ورودی، پس از تنظیم اظهارنامه ترانزیت مورد بازرسی گمرکی قرار گیرد. در اکثر موارد تشریفات گمرکی سبب تاخیر و هزینه های اضافی می شود، یا احتمال دارد کالا در این میان خسارت دیده یا سرقت شود. به منظور سرعت بخشیدن در حمل و نقل بین المللی، کاستن از تشریفات گمرکی و جلوگیری از خسارت های احتمالی در جریان ترانزیت بین المللی کالا کارنه تیر صادر می شود. طبق مقررات دارندگان کارنه تیر می توانند پس از پلمپ وسیله نقلیه در گمرک کشور مبدا بدون معطلی و بدون انجام تشریفات گمرکی تا کشور مقصد به راه خود ادامه دهند. در طول مسیر لزومی ندارد کالا مورد بازرسی قرار گیرد. مگر در موارد استثنایی بازرسی هایی لازم است که در این صورت وسیله نقلیه مجددا پلمپ می شود.

  • تعداد برگه های کارنه تیر با توجه به تعداد کشورهای بین مبدا و مقصد کالا حداقل 6 و حداکثر 20 برگ متفاوت است. بر روی آن تمام مشخصات کالا ذکر می شود.