مسیر ریلی آکتائو به آسیای میانه

مسیرهای آلترناتیو ترکمنستان مسیر آکتائو می باشد که گروه گلدن گیت خدمات ترکیبی، جاده ای، دریایی و ریلی با کانتینر و واگن و کامیون به کلیه ایستگاه های قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان را ارائه می نماید.
هم چنین این شرکت خدمات کالای وارداتی از طریق بنادر خزر را از مبادی آسیای میانه با کامیون و ریل به بنادر آکتائو و آستاراخان و حمل دریایی به بنادر شمالی ایران را ارائه می نماید.