حمل ریلی به روسیه، گرجستان، آذربایجان و اروپای شرقی

گروه گلدن گیت خدمات حمل ریلی با واگن های یخچالی، واگن های مسقف و لبه بلند برای کالاهای مختلف را به مسیر اوراسیا و روسیه و گرجستان و آذربایجان را ارائه می نماید.