تخلیه و بارگیری

 

گروه حمل و نقل بین المللی گلدن گیت، تخلیه و بارگیری:تخلیه و بارگیری

امکان تخلیه و بارگیری با حداکثریت ممکن در بنادر امام خمینی، بندرعباس، بندر نوشهر، بندر خرمشهر، بندر

عسلویه، بندر چابهار، بندر انزلی، بندر فریدون کنار، نکاء و امیرآباد برای محمولات کانتینری، فله، کالای خطرناک

و کالای عمومی.

برای اطلاعات بیشتر، با آدرس ایمیل info@4pl.ir در تماس باشید.