بازرسی کالا

 

گروه حمل و نقل بین المللی گلدن گیت، خدمات بازرسی کالا را در مرزها و یا بنادر مبدا وبازرسی

مقصد با توجه به نیاز مشتری برای ارزش، تعداد، کیفیت و کمیت کالا انجام می دهد. برای

این منظور ما از خدمات شرکت های معتبر بازرسی، برای مشتریانمان بهره می گیریم.

خدمات بازرسی در انبار، قبل از بارگیری، در گمرک و هنگام بارگیری انجام می گردد.

جهت درخواست های مولتی مودال با آدرس ایمیل info@4pl.ir در تماس باشید.