رفتن به بالا
دفتر مرکزی :051-31731 | 09120290677 ................................................تهران:09120499750 | 2- 88193440- 021 ترکیه: آتا شهیر، کوچوک بکال کوی، ساختمان برندیمR10-165ا 5344-541880-90+| 2828-530961-90+

بیمه باربری


بیمه باربری

بیمه نامه باربری

بیمه باربری

بیمه باربری

 

 

 

 


بیمه نامه کامل : شرایط A


دراین نوع بیمه نامه ،کلیه خطراتی که ممکن است در جریان حمل و نقل از مبداء تا مقصد نهایی اتفاق بیافتد وموجب خسارت احتمالی شود، تحت پوشش می باشد . به عبارت دیگر در بیمه نامه با شرایط A شرکت بیمه توسعه متعهد جبران هر نوع خسارت بدون کسر فرانشیز و به طور کامل خواهد بود مگر آنکه خسارت ناشی از موارد استثناء شده مندرج در مجموعه شرایط A باشد .

بیمه نامه با شرایط خسارت کلی ( Total Loss )

اگر شما بیمه گذار گرامی، بیمه نامه خسارت کلی بیمه توسعه را در اختیار داشته باشید، در صورت از بین رفتن کلی کالا در یک مرحله بر اثر آتش سوزی، غرق شدن و به طور کلی اگر خسارت وارده در حدی باشد که هزینه تعمیر و نجات آن بیش از ارزش کالا باشد، خسارت وارده از سوی بیمه توسعه به طور کامل جبران می گردد.

خطرات تحت پوشش کلوزA

 • راهزنی دریایی
 • خسارت های ناشی از فعل یا تقصیر اشخاص ثالث
 • طوفان
 • لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی و ضربه دیدگی، لک برداشتن
 • دم
 • خسارت ناشی از چنگک
 • کالای مجاور(بو گرفتن، برخورد، آلودگی)
 • خسارت های ناشی از باران و آفتاب
 • روغن زدگی، به گل آلوده شدن، به رنگ یا اسید آلوده شدن
 • خسارت های ناشی از عمل کارکنان کشتی(بارگیری)
 • سرقت
 • کرم زدگی یا موش خوردگی، حشره زدگی و…
 • عدم تحویل
 • دله دزدی
 • ساییدگی و زنگ زدگی
 • شکست
 • کسری
 • ریزش
 • نشت

 

این بیمه به هیچ وجه زیان، آسیب یا هزینه ناشی از موارد ذیل را پوشش نمی دهد:

 موارد:

 •  نا مناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه ، مشروط بر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسایط مذکور اطلاع داشته باشند.
 •  آسیب یا هزینه های ناشی از عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی
 • از بین رفتن کالا، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصی.
 • بیمه گر از هر نوع نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر می نماید، مگر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین موضوعی اطلاع داشته باشند.
 • توقیف، ضبط، مصادره، تصرف، یا اثرات ناشی از این امور (به استثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها و خسارتهای ناشی از مین، اژدر و بمب های متروکه یا سایر سلاح های جنگی به جای مانده و متروکه.
 • از بین رفتن کالا، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصی.
 • آسیب یا هزینه های ناشی از عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری های کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی شرکت می کنند.
 • اعتصاب، تعطیلی محل کار، درگیری های کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی، عمل هر تروریست و یا هر شخصی یا انگیزه سیاسی.

موارد استثناء در شرایط A:

کلیه موارد ذکر شده در استثناء شرایط B و C به جز آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هرکس، موارد استثناء شرایط A را تشکیل می دهند.

 


بیمه نامه با شرایط B

دربیمه نامه با شرایط B ، شرکت بیمه توسعه متعهد می شود، خساراتی که در نتیجه بروز خطرات معین ( که در مجموعه شرایطB نام برده خواهد شد ) را جبران کند. برای اطلاع از خطرات یاد شده به جدول خطر بیمه نامه ها.

مراجعه بیمه نامه با شرایط خسارت کلی ( Total Loss ).

اگر شما بیمه گذار گرامی، بیمه نامه خسارت کلی بیمه توسعه را در اختیار داشته باشید، در صورت از بین رفتن کلی کالا در یک مرحله بر اثر آتش سوزی، غرق شدن و به طور کلی اگر خسارت وارده در حدی باشد که هزینه تعمیر و نجات آن بیش از ارزش کالا باشد، خسارت وارده از سوی بیمه توسعه به طور کامل جبران می گردد.نمایید .

خطرات تحت پوشش کلوز B

 • شسته شدن کالا از روی عرشه.
 • زلزله، آتشفشان یا صاعقه.
 • ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی وکرجی به محوطه کانتینر.
 • زیان کلی هر بسته در کشتی یا شناور.
 • زیان کلی هر بسته بر اثر افتادن هنگام بارگیری یا تخلیه از کشتی و کرجی.
 • ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به وسیله حمل زمینی لیفت ون یا محل نگهداری کالا.

استثنائات:

موارد استثناء در شرایط B و C:

 • تلف، آسیب و یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار.
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا اماده سازی مورد بیمه برای حمل(بسته بندی) مندرج شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می شود، به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا  بوسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد.
 • نشست و ریزش عادی، کسر عادی وزن یا حجم و یا  فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه.
 • تلف، آسیب یا هزینه ای که علت اساسی آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرهای بیمه شده صورت پذیرد، (به استثناء هزینه های قابل پرداخت در خسارت همگانی).
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.
 • آسیب و یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه و یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هرکس.
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان، مدیران و اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی و یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف آنها
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست، ترکیب هسته ای و یا واکنش مشابه دیگری که با نیرو و یا ماده رادیواکتیو عمل نماید. این بیمه به هیچ وجه زیان، آسیب یا هزینه ناشی از موارد ذیل را پوشش نمی دهد.
 • آسیب یا هزینه های ناشی از عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی.
 • بیمه گر از هر نوع نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر می نماید، مگر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین موضوعی اطلاع داشته باشند.
 • نامناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه ، مشروط بر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسایط مذکور اطلاع داشته باشند.
 • آسیب یا هزینه های ناشی از عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری های کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی شرکت می کنند.
 • از بین رفتن کالا، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصی.
 • توقیف، ضبط، مصادره، تصرف، یا اثرات ناشی از این امور (به استثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها و خسارتهای ناشی از مین، اژدر و بمب های متروکه یا سایر سلاح های جنگی به جای مانده و متروکه.
 • اعتصاب، تعطیلی محل کار، درگیری های کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی، عمل هر تروریست و یا هر شخصی یا انگیزه سیاسی.


بیمه کلوزc

در بیمه نامه با شرایط C، شرکت بیمه توسعه متعهد می شود، خسارات ناشی از حوادث مندرج در بیمه نامه با شرایط C را بطور کامل جبران کند . بدیهی است دامنه پوشش بیمه ای در بیمه نامه های با شرایط A و B بیشتر از بیمه نامه با شرایط C می باشد .

بیمه نامه با شرایط خسارت کلی ( Total Loss )

اگر شما بیمه گذار گرامی، بیمه نامه خسارت کلی بیمه توسعه را در اختیار داشته باشید، در صورت از بین رفتن کلی کالا در یک مرحله بر اثر آتش سوزی، غرق شدن و به طور کلی اگر خسارت وارده در حدی باشد که هزینه تعمیر و نجات آن بیش از ارزش کالا باشد، خسارت وارده از سوی بیمه توسعه به طور کامل جبران می گردد.

خطرات تحت پوشش کلوز C

 •  انفجار
 •  به گل نشستن و زمین گیر شدن کشتی یا کرجی
 •  آتش سوزی
 •  واژگون شدن کشتی یا کرجی
 •  غرق شدن کشتی یا کرجی
 •  تصادف یا برخورد کشتی، کرجی یا وسیله حمل و نقل زمینی با هر جسم خارجی
 •  واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل و نقل زمینی
 •  تخلیه کالا در بندر پناه
 •  به دریا ریختن کالا جهت سبک سازی
 •  جبران خسارت همگانی
 •  هزینه نجات
 •  هزینه حمل (ارسال)
 •  مسئولیت متقابل در تصادم
 •  زیان کلی
 •  هزینه جلوگیری از توسعه خسارت و به حداقل رساندن آن.

موارد استثناء در شرایط B و C :

 • نشست و ریزش عادی، کسر عادی وزن یا حجم و یا  فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه
 • تلف، آسیب و یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار.
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا اماده سازی مورد بیمه برای حمل(بسته بندی) مندرج شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می شود، به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا  بوسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد.
 • تلف، آسیب یا هزینه ای که علت اساسی آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرهای بیمه شده صورت پذیرد، (به استثناء هزینه های قابل پرداخت در خسارت همگانی).
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.
 • آسیب و یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه و یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هرکس.
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان، مدیران و اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی و یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف آنها.
 • تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست، ترکیب هسته ای و یا واکنش مشابه دیگری که با نیرو و یا ماده رادیواکتیو عمل نماید. این بیمه به هیچ وجه زیان، آسیب یا هزینه ناشی از موارد ذیل را پوشش نمی دهد.
 • نامناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه ، مشروط بر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسایط مذکور اطلاع داشته باشند.
 • آسیب یا هزینه های ناشی از عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی.
 • نامناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه ، مشروط بر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسایط مذکور اطلاع داشته باشند.
 • از بین رفتن کالا، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصی.
 • بیمه گر از هر نوع نقض تعهدات ضمنی مربوط به عدم قابلیت دریانوردی کشتی و نامناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه به مقصد صرف نظر می نماید، مگر این که بیمه گذار یا کارکنان وی از چنین موضوعی اطلاع داشته باشند.
 • توقیف، ضبط، مصادره، تصرف، یا اثرات ناشی از این امور (به استثناء دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها و خسارتهای ناشی از مین، اژدر و بمب های متروکه یا سایر سلاح های جنگی به جای مانده و متروکه.
 • آسیب یا هزینه های ناشی از عمل اعتصاب کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری های کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی شرکت می کنند.
 • اعتصاب، تعطیلی محل کار، درگیری های کارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلی، عمل هر تروریست و یا هر شخصی یا انگیزه سیاسی.

برای اطلاعات بیشتر و هرگونه درخواست مرتبط کلیک کنید.

 

دیدگاه

دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.

visitor counter